Skip to main content


Mùng 8, chỗ anh chị hết Tết chưa? Mấy đứa cháu nhà tôi lại được vui Tết ở nhà thêm ít ngày nữa. Năm trước các cháu ăn Tết hơi lâu. Năm nay chưa biết sao, mong dịch dã lắng xuống cho các cháu được yên tâm đến trường, nhẻ ???