Skip to main content


Ba ngày Tết bảy ngày xuân.
Công việc ba ngày Tết gọn rồi thì đi chơi thôi.
Nhớ luôn đeo khẩu trang và chú ý an toàn phòng dịch nhé.